Kurikan seurakunnassa on haettavana
 

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA

1.1.2021 alkaen.

Virka on yleisen diakoniatyön virka, jonka virkapaikka on Kurikan alueseurakunta.

Kurikan seurakunta on 17800 hengen vilkas pohjalaisseurakunta, jota palvelee 58 päätoimista työntekijää. Seurakunta jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin. Seurakunnassa on 7 diakoniatyön virkaa. 

Diakoniatyötä tehdään tiimityönä, mikä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja. Viranhoidossa edellytetään kykyä tehdä asiakastyötä sekä vastaanotolla että kodeissa ja valmiutta tehdä työtä ikäihmisten parissa. Nämä edellyttävät kykyä verkostoitua yhteistyötahojen kanssa. Viranhoidossa tarvitaan taitoa tukea vapaaehtoistyötä diakoniapiireissä. Työhön kuuluu hartauksia ja diakonisia ehtoollisia.

Seurakunta edellyttää kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Seurakunta katsoo eduksi diakoniavihkimyksen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Häneltä edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä. Virantäytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virka on haettavan KirkkoHR:n kautta 10.11.2020 klo 15 saakka. Haastattelupäivä on 18.11. Lähempiä tietoja virasta antaa johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola (050 3498466) tai kirkkoherra Heikki Sariola (040 5051482).
 

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

1.1.2021 alkaen.

Kurikan seurakunta on 17800 hengen vilkas pohjalaisseurakunta, jota palvelee 58 päätoimista työntekijää. Seurakunta jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin. 

Virkapaikka on Kurikan alueseurakunta, virkaan kuuluu myös työtehtäviä Jalasjärvellä. Seurakunnassa on neljä päätoimista nuorisotyönohjaajaa, joista kaksi toimii Kurikan alueseurakunnassa. Alueseurakunnan nuorisotyön tiimiin kuuluu myös nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri.

Virka sisältää varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön ja nuorisotyön tehtäviä. Pääpaino on varhaisnuorisotyössä. 

Seurakunta edellyttää kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukaista nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Häneltä edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Virantäytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.
Virka on haettavana KirkkoHR:n kautta 10.11.2020 klo 15 saakka. Haastattelupäivä on 17.11. Lähempiä tietoja virasta antaa johtava nuorisotyönohjaaja Juha Lähdesmäki (050 432 3474) tai kirkkoherra Heikki Sariola (040 5051482).


NUORISOTYÖNOHJAAJA-LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA

1.1.2021 alkaen.

Kurikan seurakunta on 17800 hengen vilkas pohjalaisseurakunta, jota palvelee 58 päätoimista työntekijää. Seurakunta jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin. 

Virkapaikka on Kurikan alueseurakunta ja virka on osa nuorisotyön tiimiä, jossa esimiehenä toimii johtava nuorisotyönohjaaja.
 
Virassa painottuvat nuorisotyön tehtävät (60%). Työ sisältää varhaisnuorisotyötä, rippikoulutyötä ja varsinaista nuorisotyötä. Nuorisotyössä seurakunnassa on lisäksi neljä päätoimista nuorisotyönohjaajaa, kaksi Kurikassa, yksi Jalasjärvellä ja Jurvassa. 

Lähetystyöllä, virassa 40% osuus, on Kurikan alueseurakunnassa pitkät toimintaperinteet. Seurakunnassa on myös kaksi diakoniatyöntekijä-lähetyssihteeriä, joiden virkapaikka on Jalasjärvellä ja Jurvassa. Lähetystyön tiimiin kuuluu myös lähetyspappi. Virkaan kuuluu vastuu lähetystyön toiminta- ja taloussuunnittelusta.

Seurakunta etsii yhteistyökykyistä ja monipuolisesta seurakuntatyöstä innostunutta ammattilaista. 

Seurakunta edellyttää kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavaa tutkintoa lisättynä lähetyssihteerin pätevyydellä (kirkon säädöskokoelma nro 124 2 § ja 4 §). Virkaan voidaan valita myös kirkon nuorisotyönohjaaja, joka sitoutuu suorittamaan lähetyssihteerin moduulin (8 op) vuoden sisällä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Häneltä edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Virantäytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Virka on haettavana KirkkoHR:n kautta 10.11.2020 klo 15 mennessä. Haastattelupäivä on 16.11. Lähempiä tietoja virasta antaa johtava nuorisotyönohjaaja Juha Lähdesmäki (050 432 3474) tai kirkkoherra Heikki Sariola (040 505 1482).
 

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA

Jalasjärven kappeliseurakunnassa 1.1.2021 alkaen.

Työ painottuu yleiseen seurakuntatyöhön Jalasjärvellä. Tämänhetkisessä työnjaossa kokoseurakunnallisena työalana on varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä partio. 
Seurakunta odottaa, että hakija on yhteistyökykyinen, hän on innostunut monipuolisesta seurakuntatyöstä ja hänelle on tuttua maaseudun vireä hengellinen elämä.  
Viran kelpoisuusehto on pappisvihkimys. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Seurakunta edellyttää virantäytössä 4 kuukauden koeaikaa, rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukaista rikosrekisteriotetta ja hyväksyttävää todistusta terveydestä. Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli.
Virka on haettavan KirkkoHR:n kautta 10.11.2020 klo 15 saakka. Haastattelupäivä on 18.11. Lähempiä tietoja virasta antaa Jalasjärven aluekappalainen Rami Niemi (050 432 3465) tai kirkkoherra Heikki Sariola (040 5051482).
 

KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMI

Kiinteistötyöntekijä työskentelee seurakunnan hautaustoimen ja kiinteistötoimen tehtävissä, virkapaikkana Jalasjärven kappeliseurakunta. Toimessa päätehtävät ovat
- hautausten ja hautausmaan hoidon tehtävät: hautojen kaivuu ja peittäminen sekä muu hautausmaan kunnossapito, hautausmaan koneiden ja kaluston käyttö sekä huolto;
- suntion tehtävät hautaustoimituksissa ja tarvittaessa muussa jumalanpalvelustoiminnassa
- hautaustoimen asiakaspalvelutehtävät
- kiinteistöjen huoltotyöt ja pienimuotoiset korjaukset, lumen auraus ja hiekoitus
- hautausmaan kausityöntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan. Valittavalta henkilöltä edellytetään em. työtehtävissä tarvittavien työmenetelmien koulutuksella ja/tai käytännön työssä hankittua tuntemusta, työkoneiden ja laitteiden käytön osaamista ja lisäksi hyvää asiakaspalvelu- ja yhteistyökykyä. Suntion ammattitutkinto katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 alkaen. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Toimi on haettavana KirkkoHR:n kautta 9.11.2020 klo 15 saakka. Haastattelupäivä on 11.11.2020. Lähempiä tietoja virasta antavat kiinteistömestari Timo Eilola ( 050 444 9717) tai talousjohtaja Anna-Liisa Rantakokko (044 456 9020).
Kirkkoneuvosto

Tästä linkistä löytyy KirkkoHR:n avoimet työpaikat


Tutustu kirkon avoimiin työpaikkoihin koko Suomen alueelta tästä linkistä.


Kaksi ihmistä pitää sydäntä käsissään.