Hautaus ja hautojen hoito

Kurikan seurakunnan alueella sijaitsee seitsemän eri hautausmaata.

Katso lisätietoa hautajaisista täältä »

Hautaoikeuden menettäneet Kurikan hautausmaalla

Kurikan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.10.2019 päättänyt julistaa Kurikan hautausmaalla hoitamattomiksi todettujen hautaoikeuden menetetyksi sillä perusteella, ettei hautoja ole määräaikaan mennessä kunnostettu (Kirkkolaki 10524/1993 17. luku 5§ 3 mom.) Päätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen KL 24.luvun 6§:n mukaisesti. Täältä löydät luettelon seurakunnalle palautuvista haudoista. Palautuvat haudat on merkitty myös haudoille asetettavilla tiedoksiannoilla.

Kurikan seurakunnan kirkkoneuvosto 8.10.2019

Lisätietoja:
Timo Eilola puh. 050 444 9717
Otto Mäki-Paavola puh. 050 467 0797

Maisema Kurikan hautausmaalta, joki taustalla.
 

Alla olevat hinnastot ovat voimassa kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla (kanta-Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa).

Hautainhoitohinnasto

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2017 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.

Hautapaikkojen lkm Kesähoito, sis. kukat 5 vuoden hoitosopimus
1 paikka 60 € 320 €
2 paikkaa 68 € 360 €
3 paikkaa 76 € 400 €
4 paikkaa 84 € 440 €
5 paikkaa 92 € 480 €
6 paikkaa 100 € 520 €
Lisäpaikat + 10 €/m 40 €/m

 

Hoitoon kuuluu kesällä

  • kukkien istuttaminen ja hoito
  • rikkaruohojen ja roskien poistaminen
  • ruohon kylväminen, leikkaaminen sekä muu hauta-alueen kunnossapito

Haudanhoito

Haudanhoitosopimus astuu voimaan hautainhoitotarjouksessa mainitun summan suorittamisen jälkeen. Haudan hoitoon käytetään hoitoaikana pääoma ja sen korot. Mikäli kustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisesti. Päättyvien haudanhoitosopimusten asiakkaille lähetetään uusi tarjous ennen edellisen sopimuksen päättymistä. 

Hautapaikan haltijalla ei ole oikeutta ilman kirkkoneuvoston lupaa muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa hoitoon. Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia. Vahingosta, jonka aiheuttaa sota, ilkityö, luonnonvoimat tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt, ei seurakunta ole vastuussa.

 

Haudanhoitoasioissa ole yhteydessä Pirjo Salmenkankaaseen, sähköposti: pirjo.salmenkangas@evl.fi tai puhelin 050 4130084 arkisin klo 11:30-14:00, viimeistään 20.5.2020.

Hautapaikkamaksut

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2020 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.

  Kotipaikkakuntalainen, € Ulkopaikkakuntalainen, €
30 v. arkkuhauta, per hautapaikka    
  norm. syvyys 150 300
  syvähauta 200 400
Määräaikaishautojen hallinta-ajan jatkaminen 30 v., per hautapaikka 150 150
Uurnahauta 30 v., koko 1 m x 1 m 150 300
Määräaik.  hallinta-ajan jatkaminen 30 v., per uurnahauta 150 150
Uurnapaikka muistolehdossa, 30 v. 50 100
Sirottelupaikka 50 100

Hautapaikka on ilmainen henkilölle, jonka kotipaikka on Kurikka ja jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus tai näihin rinnastettava tunnus. Myöskään hautausmaksua ei tällöin peritä. Vapautus koskee myös ko. henkilön aviopuolisoa.

 

Hautaamismaksut

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2020 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.

  Kotipaikkakuntalainen, € Ulkopaikkakuntalainen, € Kirkkoon kuulumaton, €
Arkkuhautaus kaivu, peitto, kunnostus 330 450  
Veteraani tai puoliso 0 110  
Uurnahautaus kaivu, peitto, kunnostus 75 130  
Tuhkan sirottelumaksu (Jurva) 50 80  
Vainajan (arkun) säilytystilan vuokra 30 50  
Kirkon vuokra     320
Siunauskappelin vuokra     200
Hautauksen ohjaus     20
Haudan havutus srk:n toimesta 30 50  
Hautamuistomerkin siirto ja paikoilleen asennus 50 50 50
Kellojen soitto     20


Uurnahautausmaa

Nimen kaiverrus pilariin Kurikassa, € 300
Puolison nimen kaiverrus vainajan nimen kaiverruksen yhteydessä 250
Puolison kuolinajan kaiverrus hautajaisten jälkeen 100
Nimilaatta Jurvassa tai Jalasjärvellä, € 100


Seurakunnalle luovutetuissa haudoissa olevien vainajien tunnistetiedot

Nimilaatta, pieni, € 90
Nimilaatta, iso, € 100