KUULUTUS

Hautapaikkojen kunnostuskehotus

Jurvan hautausmaalla:

Jurvan kappeliseurakunnan vanhalla (kirkon ympärillä) ja Jurvan uudella hautausmaalla on todettu seurakunnan suorittamassa katselmuksessa hautoja hoitamattomaksi. Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan haudan 31.8.2023 mennessä hautaoikeuden menettämisen uhalla (kirkkolaki 17 luku 5 § 3 mom). Luettelo kunnostuskehotuksen katselmuksessa saaneista haudoista on seurakunnan kotisivuilla www.kurikanseurakunta.fi. Kunnostuskehotus on annettu myös haudalle asetetulla tiedoksiannolla. Lisätietoja ja neuvoja: 050 413 0084.

Kurikassa 10.5.2022

Kurikan seurakunnan kirkkoneuvosto