Ajankohtaista seurakunnasta

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouspäätöksiä 4.6.2019

5.6.2019 14.58

Kurikan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui 4.6. klo 19 Kurikan seurakuntakeskuksen pienessä salissa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Seurakunnan toiminnan luonne jatkui edelleen vireänä ja monipuolisena. Viime vuoden suurimmat projektit olivat seurakunnan strategian valmistelu ja kirkkovaltuuston vaali. Vaaleissa äänestysprosentti oli 24,7%, mitä voidaan pitää varsin hyvänä. Valtuusto uudistui merkittävästi vaalien myötä.

Seurakunnan kokonaisväkimäärän väheneminen oli poikkeuksellisen suuri (2%, 380 henkeä). Kirkkoon kuuluvien osuus oli vuoden lopussa 87,1% laskua 0,8%. Ensimmäistä kertaa hautauksia oli kaksinkertainen määrä kasteisiin verrattuna.

Toimintakertomuksessa todetaan, että Kurikan seurakunnan tilikauden tulos oli merkittävästi alijäämäinen (-314 792 euroa). Suurimmat alijäämään vaikuttavat tekijät olivat verotulojen ja valtionrahoituksen alenema (214 500 euroa edellisvuodesta) sekä rahoitustuottojen jääminen alle arvion. Sijoitusten arvonalentamiskirjaus kasvatti kirjanpidollisesti alijäämää samoin kuin Luopajärven kerhotilan osakkeiden myyntitappio. Käyttötaloudessa poikkeamia talousarvioon ei merkittävästi syntynyt.

Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustaminen

Kirkonkirjojen pito on siirtymässä valtakunnallisesti keskusrekistereiden vastuulle. Kurikan seurakunta haluaa olla heti alkuvaiheessa mukana, kun keskusrekisteriä perustetaan tälle alueelle.

Muut tiedotettavat asiat

Seurakunnan strategia vuodelle 2025 on valmistumassa ja kirkkovaltuusto tulee käsittelemään sen syksyn kokouksessa.

Lisätietoja kokouksen aiheista:

Heikki Sariola
Kurikan seurakunnan kirkkoherra
040 505 1482
heikki.sariola@evl.fi