Ajankohtaista seurakunnasta

Uutislistaukseen

kirkkoneuvoston kuva_L.jpg

Kirkkoneuvoston päätöksiä

15.10.2019 09.49

Kurikan kirkkoneuvosto kuuluttaa hautaoikeuden menettäneet Kurikan hautausmaalla.

Kurikan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.10.2019 päättänyt julistaa Kurikan hautausmaalla hoitamattomiksi todettujen hautaoikeuden menetetyksi sillä perusteella, ettei hautoja ole määräaikaan mennessä kunnostettu (Kirkkolaki 10524/1993 17. luku 5§ 3 mom.) Päätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen KL 24.luvun 6§:n mukaisesti.

Luettelo seurakunnalle palautuvista haudoista löytyy täältä. Palautuvat haudat on merkitty myös haudoille asetettavilla tiedoksiannoilla.

Kurikan seurakunnan kirkkoneuvosto 8.10.2019

Lisätietoja hauta-asioista:

Timo Eilola puh. 050 444 9717
Otto Mäki-Paavola puh. 050 467 0797


Kuulutus on julkaistu myös Ilkassa 20.10.2019 ja Kurikka-lehdessä 21.10.2019