Toimintaa kehitysvammaisille

Toiminnassamme keskitytään mukaan tulevien kehitysvammaisten ja heidän läheistensä hengelliseen hoitoon ja henkiseen jaksamiseen.

Järjestämme kehitysvammaisille toimintaa paikallisesti Jalasjärvellä, Jurvassa ja Kurikassa. Jokaisessa kolmessa toimintakeskuksessa pidetään säännöllisesti hartauksia, samoin aamunavauksia Paulaharjun koulun pienluokille, joissa on oppilaita koko kaupungin alueelta. Hirvinummessa pidetään hartaus kuukausittain. Joka alueella pidetään myös kesäinen leiripäivä leirikeskuksessa sekä joululuhla. Paulaharjun pienluokille järjestetään vuosittain keväinen retkipäivä Saukkorantaan.

Yhteistä kehitysvammaisten kirkkopyhää vietetään vuorovuosina Jurvassa, Jalasjärvellä ja Kurikassa arkipäivänä. Mm. kehitysvammaisille tarkoitettu selkorippikoulu järjestetään rovastikunnallisena Ahonniemen leirikeskuksessa tai Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksessa ja konfirmaatio Törnävän kirkossa. Rippikoulun suunnittelu alkaa jo vuotta ennen toteutumista, joten rippikoululaisen huoltajien on hyvä olla yhteydessä diakoniatyöntekijään jo vuotta ennen rippikoulua.

Kaikissa elämäntilanteissa voit aina ottaa yhteyttä myös seurakuntamme diakoniatyöntekijöihin.