Kirkkojen käyttö konserttitilana

Kirkot ovat ensi sijassa seurakunnan jumalanpalveluselämää varten. Kirkossa voidaan järjestää konsertteja, mikäli niiden ohjelmisto sopii kirkossa esitettäväksi.

Konserttien hinnoitteluryhmät:

  1. seurakunnan oma toiminta tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa
  2. kurikkalainen järjestö, mahdollisuus myydä ohjelmia
  3. ulkopuolinen järjestäjä, mahdollisuus myydä ohjelmia tai lippuja
  4. kutsu rajatulle ryhmälle (ns. suljettu tilaisuus)

 

Konsertin järjestäjä Konsertin tarkoitus Ohjelma Pääsylippu Vuokra

 Seurakunta yksin tai yhdessä
 yhteistyökumppanin kanssa

avoin x   ei vuokraa
 Kurikkalainen järjestö avoin x   a
 Ulkopuolinen järjestäjä avoin x x b
 Kurikkalainen järjestö/
 ulkopuolinen järjestäjä
kutsu rajatulle
ryhmälle
    a

 

   a  b
Kurikan / Jalasjärven kirkko 300 € 600 €
Jurvan kirkko 235 € 470 €
Koskuen kirkko 180 € 360 €

 

Hinta sisältää maksimissaan 5 tunnin varauksen, ylimenevältä ajalta tuntiveloitus 100 € / tunti.