Kirkkojen käyttö konserttitilana

Kirkot ovat ensi sijassa seurakunnan jumalanpalveluselämää varten. Kirkossa voidaan järjestää konsertteja, mikäli niiden ohjelmisto sopii kirkossa esitettäväksi.

Konserttien hinnoitteluryhmät:

  1. seurakunnan oma toiminta tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa
  2. kaupallinen yritys, ohjelmatoimisto
  3. ei-kaupallinen järjestö tms.
  4. ei-kaupallinen järjestö tms, jonka kassa yhteistyötä
  5. ei-kaupallinen järjestö tms./ulkopuolinen järjestäjä

 

Konsertin järjestäjä

Konsertin tarkoitus

Ohjelma

Pääsylippu

Vuokra

Srk yksin tai toisen järjestäjän kanssa

Avoin

X

X

Ei vuokraa

Kaupallinen yritys, ohjelmatoimisto

Avoin

X

X

Korkeampi

Ei-kaupallinen järjestö tms.

Avoin

X

-

Matalampi

Ei-kaupallinen järjestö tms., jonka kanssa yhteistyötä

Avoin

X

-

Ei vuokraa

Ei-kaupallinen järjestö tms./ ulkopuolinen järjestäjä

Rajattu ryhmä

-

-

Matalampi

 

 

 

Matalampi

Korkeampi

Kurikan / Jalasjärven kirkko

150 €

10 % lipputuloista, vähint. 500 €

Jurvan kirkko

100 €

10 % lipputuloista, vähint. 300 €

Koskuen kirkko

50 €

10 % lipputuloista, vähint. 200 €