Seurakunnan historia

Kurikan seurakunnan historia jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensin oli kolme itsenäistä seurakuntaa ja sen jälkeen lyhyessä ajassa (2009 ja 2016) kaksi seurakuntaliitosta.

Lähtökohtana on kolme maantieteellisesti selkeärajaista seurakuntaa, joilla kullakin on oma pitkä historiansa: Jalasjärvi, Jurva ja Kurikka; Jurvan ja Kurikan osalta vuoden 2008 loppuun ja Jalasjärven osalta vuoden 2015 loppuun. Kukin seurakunta on ollut alun perin kappeliseurakunta ja 1860- ja 1870-lukujen suuressa itsenäistymisaallossa jokaisesta tuli itsenäinen seurakunta.

Vuoden 2009 alusta lähtien Kurikka ja Jurva muodostivat yhden seurakunnan, niin että Jurvasta muodostettiin kappeliseurakunta. Kurikkaa kuvattiin viestinnässä alueseurakunnaksi. Vuoden 2016 alusta Jalasjärven seurakunta liittyi Kurikan seurakuntaan ja aiempaa rakennetta laajennettiin. Jalasjärvi ja Jurva ovat kappeliseurakuntia. Samalla Kurikan alueesta tuli virallisesti alueseurakunta. Näin seurakunnan luonne on muuttunut yhdestä selkeästä kokonaisuudesta ensin kaksiosaiseksi ja sitten kolmiosaiseksi seurakunnaksi.

Seurakuntaliitokset ovat merkinneet hallinnollisten muutosten lisäksi myös toiminnallisia muutoksia. Yhteinen toiminta on alkanut kehittyä vähän kerrallaan ja työntekijät liikkuvat tarvittaessa koko seurakunnan alueella. Seurakuntalaisten identiteetti rakentuu ensi sijassa oman alueen pohjalta, mutta siihen on tullut mukaan myös laajempaa ajattelua suuremmasta seurakunnasta.

Maaseutumaiset olot näkyvät siinä, että väestö on keskittynyt kuhunkin taajamaan ja ympärillä on runsaasti erikokoisia kyliä. Kurikan ja Jurvan välillä asutus katkeaa, sillä välillä on metsäinen vedenjakaja-alue. Sen sijaan Kurikan ja Jalasjärven välistä vanhaa rajaa ei tunnista, sillä jokivarsiasutus jatkuu katkeamattomana.

Alueen väestöpohja pienenee ikärakenteen ja muuttoliikkeen myötä. Sen lisäksi seurakunnan jäsenistö vähenee myös kirkosta eroamisen myötä. Tämän seurauksen seurakunta on vähentänyt henkilöstön määrää ja perustanut yhdistelmävirkoja, jotka edellyttävät viikoittaista työtä sekä Jurvassa että Kurikassa. Samoin toimistotyön tehtävät on organisoitu uudestaan. Alueseurakunnassa on myös luovuttu kahdesta sivupisteestä (Panttila 2013 ja Luopa 2015) kustannusten säästämiseksi.


Tutustu seurakunnan historiaan tarkemmin kirjoista

Tekstejä Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven itsenäisistä historioista kirjoitetaan. Tarkemmin alueiden historiaan voit tutustua kirjoista:

Kurikan historiasta

  • Kirkosta ja kirkonmäeltä – Aulis J. Alanen (1947)
  • Kirkko keskellä elämää – Maija Myllykoski (1997)

Jalasjärven historiasta

  • Jalasjärven kappeli – K.A. Bäckman (1852)
  • Jalasjärven kirkollisesta kehityksestä – Aulis J. Alanen (1959)
  • Jalasjärven seurakunnan historia – Terhi Nallinmaa-Luoto (2000)

Jurvan historiasta

  • Jurvan seurakunnan vaiheita – Marianne Koskimies-Envall (2002)