Hautaus ja hautojen hoito

Kurikan seurakunnan alueella sijaitsee seitsemän eri hautausmaata.

Katso lisätietoa hautajaisista täältä »

 

Tällä sivulla

Hautainhoitohinnasto »
Hautapaikkamaksut »
Hautaamismaksut »
Hautapaikan haltija »
 

Maisema Kurikan hautausmaalta, joki taustalla.

Alla olevat hinnastot ovat voimassa kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla (kanta-Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa).

 

Hautainhoitosopimusten hinnasto

Mikäli toivotaan, että seurakunta hoitaa hautaa kesällä, tulee tehdä haudanhoitosopimus seurakunnan kanssa.

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2023 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.
Yksi hautapaikka tarkoittaa yhtä leveysmetriä hautapaikoilla.

Hautapaikkojen lkm Kesähoito, sis. kukat 5 vuoden hoitosopimus
1 paikka 64 € 340 €
2 paikkaa 72 € 385 €
3 paikkaa 80 € 428 €
4 paikkaa 90 € 470 €
5 paikkaa 98 € 510 €
6 paikkaa 107 € 555 €
Lisäpaikat + 10 €/m 40 €/m
 

 

Hoitoon kuuluu kesällä

  • kukkien istuttaminen ja hoito
  • rikkaruohojen ja roskien poistaminen
  • ruohon kylväminen, leikkaaminen sekä muu hauta-alueen kunnossapito

Haudanhoitosopimukset

Edellisenä kesänä päättyneiden haudanhoitosopimusten asiakkaille lähetetään automaattisesti uusi hoitotarjous ennen uuden kesäkauden alkua. Mikäli päättynyt sopimusmuoto ei ole enää käytössä, tarjotaan sitä lähinnä olevaa hoitosopimusta. 2023 vuoden hoitotarjoukset on postitettu pe 21.4.2023.

Maksamalla tarjouslaskun eräpäivänä varmistat, että hoitosopimus astuu voimaan kesän 2023 hoitokaudella. Haudanhoitosopimus astuu voimaan hautainhoitotarjouksessa mainitun summan maksamisen jälkeen.

Yhteydenotot:
Haudanhoitosopimuksista voi laittaa sähköpostia: haudanhoitosopimukset.kurikka@evl.fi tai voi soittaa numeroon 040 688 1501 (Kirsi Pohjola, seurakuntatoimiston aukioloaikoina). Kesän 2023 hoitosopimukset tulee tehdä viimeistään 19.5.2023

Seurakuntatoimiston aukioloajat löytyvät täältä.

 

Hautapaikan haltijalla ei ole oikeutta ilman kirkkoneuvoston lupaa muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa hoitoon. Seurakunnalla on oikeus tehdä haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia. Seurakunta ei ole vastuussa vahingosta, jonka aiheuttaa sota, ilkityö, luonnonvoimat tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

Haudan hoitoon käytetään hoitoaikana pääoma ja sen korot. Mikäli hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisesti.

Hautakiven puhdistus tai muu huolto ei kuulu hoitosopimukseen, vaan omaiset itse tilaavat siihen tekijän ja vastaavat siitä aiheutuneista kustannuksista. 
Mikäli hoitohaudan hautakivi on kallellaan niin, että se vaarantaa työntekijöiden ja hautausmaalla kulkijoiden turvallisuuden, seurakunta ei voi hoitaa hautaa, vaikka sen hoidosta olisi maksettu. Seurakunta ilmoittaa seurakunnan hoidossa olevasta vaarallisesta kivestä haudan hoidon tilanneelle tai hautapaikan haltijalle. 
 

 

Hautapaikkamaksut

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2023 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla. 

  Kotipaikka-
kuntalainen, €
Ulkopaikka-
kuntalainen, €
30 v. arkkuhauta, per hautapaikka    
  norm. syvyys 165 330
  syvähauta 220 440
Määräaikaishautojen hallinta-ajan jatkaminen 30 v., per hautapaikka 165 165
Uurnahauta 30 v., koko 1 m x 1 m 165 330
Määräaik.  hallinta-ajan jatkaminen 30 v., per uurnahauta 165 165
Uurnapaikka muistolehdossa, 30 v. 55 110
Sirottelupaikka 55 110

Hautapaikka on ilmainen henkilölle, jonka kotipaikka on Kurikka ja jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus tai näihin rinnastettava tunnus. Myöskään hautausmaksua ei tällöin peritä. Vapautus koskee myös ko. henkilön aviopuolisoa.

 

Hautaamismaksut

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2023 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.

 

Kotipaikka-
kuntalainen, €

Ulkopaikka-
kuntalainen, €

Kirkkoon
kuulumaton, €

Arkkuhautaus kaivu, peitto, kunnostus 345 470 Kotipaikkakunnan mukaan
Veteraani tai puoliso 0 110 Kotipaikkakunnan mukaan
Uurnahautaus kaivu, peitto, kunnostus 80 137 Kotipaikkakunnan mukaan
Tuhkan sirottelumaksu (Jurva) 53 84 Kotipaikkakunnan mukaan
Vainajan (arkun) säilytystilan vuokra 32 53 Kotipaikkakunnan mukaan
Kirkon vuokra 335
Siunauskappelin vuokra 210
Hautauksen ohjaus 20
Haudan havutus srk:n toimesta 32 32 Kotipaikkakunnan mukaan
Hautamuistomerkin siirto ja paikoilleen asennus 53 53 53
Kellojen soitto 20


Uurnahautausmaa

Nimen kaiverrus pilariin Kurikassa, € 315
Puolison nimen kaiverrus vainajan nimen kaiverruksen yhteydessä 260
Puolison kuolinajan kaiverrus hautajaisten jälkeen 120
Nimilaatta Jurvassa tai Jalasjärvellä, € 110


Seurakunnalle luovutetuissa haudoissa olevien vainajien tunnistetiedot

Nimilaatta, pieni, € 90
Nimilaatta, iso, € 100

 

Hautapaikan haltija

Hautapaikan haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan (jo hautaan haudatun puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso). Haltijalla on oikeus päättää hautaa koskevista asioissa. Esimerkiksi haltijan suostumuksella hautaan voidaan haudata muukin henkilö, jolla ei ole lähisukulaisuuteen perustuvaa hautaoikeutta, jos siihen on erityinen syy. Haltija voi myös luovuttaa haudan takaisin seurakunnalle.

Hautaoikeuden haltija sovitaan hautapaikkaa lunastettaessa. Kun aiemmin hankittuun ns. sukuhautaan sovitaan hautaus, tarkistetaan sen haudan haltijatilanne. Mikäli hautapaikalta puuttuu haltija tai hän on kuollut, omaisten on valittava suvun kesken uusi haudan haltija. Hautapaikan haltija voidaan vaihtaa muistakin syistä.

Seurakuntatoimistosta voi pyytää esitäytetyt haltijanvaihto-lomakkeen, joka täytetään mukana annettavien ohjeiden mukaisesti ja palautetaan seurakuntatoimistoon.