Hautaus ja hautojen hoito

Kurikan seurakunnan alueella sijaitsee seitsemän eri hautausmaata.

Katso lisätietoa hautajaisista täältä »

Maisema Kurikan hautausmaalta, joki taustalla.
 

Alla olevat hinnastot ovat voimassa kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla (kanta-Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa).

Hautainhoitosopimusten hinnasto

Mikäli toivotaan, että seurakunta hoitaa hautaa kesällä, tulee tehdä haudanhoitosopimus seurakunnan kanssa.

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2017 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.
Yksi hautapaikka tarkoittaa yhtä leveysmetriä hautapaikoilla.

Hautapaikkojen lkm Kesähoito, sis. kukat 5 vuoden hoitosopimus
1 paikka 60 € 320 €
2 paikkaa 68 € 360 €
3 paikkaa 76 € 400 €
4 paikkaa 84 € 440 €
5 paikkaa 92 € 480 €
6 paikkaa 100 € 520 €
Lisäpaikat + 10 €/m 40 €/m

 

Hoitoon kuuluu kesällä

  • kukkien istuttaminen ja hoito
  • rikkaruohojen ja roskien poistaminen
  • ruohon kylväminen, leikkaaminen sekä muu hauta-alueen kunnossapito

Haudanhoitosopimukset

Edellisenä kesänä päättyneiden haudanhoitosopimusten asiakkaille lähetetään automaattisesti uusi hoitotarjous ennen uuden kesäkauden alkua. Mikäli päättynyt sopimusmuoto ei ole enää käytössä, tarjotaan sitä lähinnä olevaaa hoitosopimusta. 

Maksamalla tarjouslaskun eräpäivänä varmistat, että hoitosopimus astuu voimaan kesän 2022 hoitokaudella. Haudanhoitosopimus astuu voimaan hautainhoitotarjouksessa mainitun summan maksamisen jälkeen.


Yhteydenotot:

Haudanhoitosopimuksista voi laittaa sähköpostia: haudanhoitosopimukset.kurikka@evl.fi tai voi soittaa numeroon 040 688 1501 (Kirsi Pohjola, seurakuntatoimiston aukioloaikoina). Kesän 2022 uusista haudanhoitosopimuksista tulee olla yhteydessä viimeistään 20.5.2022. 
 Seurakuntatoimiston aukioloajat löytyvät tästä 

 

Hautapaikan haltijalla ei ole oikeutta ilman kirkkoneuvoston lupaa muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa hoitoon. Seurakunnalla on oikeus tehdä haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia. Seurakunta ei ole vastuussa vahingosta, jonka aiheuttaa sota, ilkityö, luonnonvoimat tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

Haudan hoitoon käytetään hoitoaikana pääoma ja sen korot. Mikäli kustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisesti.

Hautapaikkamaksut

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2020 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla. 

  Kotipaikka-
kuntalainen, €
Ulkopaikka-
kuntalainen, €
30 v. arkkuhauta, per hautapaikka    
  norm. syvyys 150 300
  syvähauta 200 400
Määräaikaishautojen hallinta-ajan jatkaminen 30 v., per hautapaikka 150 150
Uurnahauta 30 v., koko 1 m x 1 m 150 300
Määräaik.  hallinta-ajan jatkaminen 30 v., per uurnahauta 150 150
Uurnapaikka muistolehdossa, 30 v. 50 100
Sirottelupaikka 50 100

Hautapaikka on ilmainen henkilölle, jonka kotipaikka on Kurikka ja jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus tai näihin rinnastettava tunnus. Myöskään hautausmaksua ei tällöin peritä. Vapautus koskee myös ko. henkilön aviopuolisoa.

 

Hautaamismaksut

Alla oleva hinnasto on voimassa 1.1.2020 lähtien kaikilla Kurikan seurakunnan hautausmailla.

  Kotipaikka-
kuntalainen, €
Ulkopaikka-
kuntalainen, €

Kirkkoon
kuuluma-

ton, €

Arkkuhautaus kaivu, peitto,
kunnostus
330 450  
Veteraani tai puoliso 0 110  
Uurnahautaus kaivu, peitto,
kunnostus
75 130  
Tuhkan sirottelumaksu
(Jurva)
50 80  
Vainajan (arkun) säilytystilan
vuokra
30 50  
Kirkon vuokra     320
Siunauskappelin vuokra     200
Hautauksen ohjaus     20
Haudan havutus srk:n
toimesta
30 50  
Hautamuistomerkin siirto ja
paikoilleen asennus
50 50 50
Kellojen soitto     20


Uurnahautausmaa

Nimen kaiverrus pilariin Kurikassa, € 300
Puolison nimen kaiverrus vainajan nimen kaiverruksen yhteydessä 250
Puolison kuolinajan kaiverrus hautajaisten jälkeen 100
Nimilaatta Jurvassa tai Jalasjärvellä, € 100


Seurakunnalle luovutetuissa haudoissa olevien vainajien tunnistetiedot

Nimilaatta, pieni, € 90
Nimilaatta, iso, € 100

 

Hautapaikan haltija

Hautapaikan haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan (jo hautaan haudatun puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso). Haltijalla on oikeus päättää hautaa koskevista asioissa. Esimerkiksi haltijan suostumuksella hautaan voidaan haudata muukin henkilö, jolla ei ole lähisukulaisuuteen perustuvaa hautaoikeutta, jos siihen on erityinen syy. Haltija voi myös luovuttaa haudan takaisin seurakunnalle.

Hautaoikeuden haltija sovitaan hautapaikkaa lunastettaessa. Kun aiemmin hankittuun ns. sukuhautaan sovitaan hautaus, tarkistetaan sen haudan haltijatilanne. Mikäli hautapaikalta puuttuu haltija tai hän on kuollut, omaisten on valittava suvun kesken uusi haudan haltija. Hautapaikan haltija voidaan vaihtaa muistakin syistä.

Seurakuntatoimistosta voi pyytää esitäytetyt haltijanvaihto-lomakkeen, joka täytetään mukana annettavien ohjeiden mukaisesti ja palautetaan seurakuntatoimistoon.