Laitoshartaudet

Seurakunnan työntekijät pitävät hartaus- ja ehtoollishetkiä useissa eri laitoksissa vuoden mittaan. Tilaisuuksia järjestetään laitosten asukkaille ja heidän läheisilleen ja ne kestävät alle tunnin. Vierailuja tekevät myös mm. diakoniapiirit, kuorot ja päiväkerholaiset.

Laitoksissa ehtoollishetkiä järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Ehtoollista jaetaan yhteisessä kokoontumistilassa, ja tarvittaessa myös asukkaiden huoneisiin. Suunnitellut hartaus- ja ehtoollishetket näkyvät myös laitosten ilmoitustauluilla.

Ehtoollishetkiä järjestetään:

  • Terveyskeskusten vuodeosastoilla
  • Pienkodeissa, mm. Suvantolassa, Punaisella Tuvalla, Kruunankulmassa, Hopiatuulessa, Enckelin puistossa, Muistolassa, Tepon tuvalla, Kultalassa
  • Iloniemessä, Kotoplassilla ja Reininkulmassa
  • Palveluportilla, Kotiportilla ja Laurinrinteessä


Lisäksi hartauksia järjestetään:

  • Toimintakeskuksissa
  • Paulaharjun koulun pienluokilla
  • Hirvinummessa
  • Toiskassa