Kurikan seurakunnan strategia vuoteen 2025

 

OVET AUKI ULOSPÄIN

Seurakunnan tehtävä on olla mukana seurakuntalaisten ilossa ja surussa sekä arjessa ja juhlassa. Evankeliumi eletään todeksi ihmisten keskellä. Diakonian tarve lisääntyy. Eriarvoisuuden kasvaminen, yksilöllistyminen, syrjäytyminen ja ihmisten turvattomuus haastavat käyttämään uusia toimintamalleja ja -tapoja.

 • Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Tunnistamme hengellisyyden, henkisyyden, ja omakohtaisen kokemuksen merkityksen.
 • Asetumme heikoimpien puolelle. Kohdistamme diakoniaa sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu.
 • Olemme aloitteellinen ja aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Puhumme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen.
 • Pyrimme vahvasti vuorovaikutukseen heidän kanssaan, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä.

 

OVET AUKI OMAAN SEURAKUNTAAN

Kirkko on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö. Kirkko toimii niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi koko elämänkaaren ajan.

 • Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. Painotamme kasteen merkitystä, kristillistä kasvatusta ja otamme yhteyttä muuttajiin. Pidämme esillä mahdollisuutta aikuisrippikoulun käymiseen.
 • Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta.
 • Uudistamme kirkkotilojen käyttöä. Avaamme kirkot omaehtoista hiljentymistä varten. Lisäämme jumalanpalveluselämän monimuotoisuutta.
 • Kehitämme paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutettavia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja.

 

OVET AUKI KAIKILLE

Jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä kirkko puolustaa. Kirkko on luonteeltaan kansainvälinen ja kansallisuuksien rajat ylittävä.

 • Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan. Edistämme tasa-arvoa.
 • Suuntaamme voimavaroja hallinnosta toimintaan.

 

OVET AUKI YHTEISTYÖLLE

Seurakunnan työ on yhteistyötä. Sen toteuttamiseen tarvitaan niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisiakin. Seurakunnan työn järjestäminen edellyttää verkostoitumista.

 • Seurakunnan elämä rakentuu entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan. Rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi.
 • Uudistamme johtamista ja tavoittelemme jäsenlähtöistä toimintatapaa. Yhdessä saatamme työn toteutettavaan muotoon.
 • Seurakunta hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön. Pyrimme työntekijöinä ja seurakuntalaisina toimimaan paikallisissa verkostoissa.

 

OVET AUKI UUSILLE MAHDOLLISUUKSILLE

Seurakunnalta vaaditaan muutoskykyä ja -ketteryyttä. Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomampia. Siksi on uskallettava kokeilla.

 • Seurakunnan toimintaan on löydyttävä riittävästi voimavaroja.
 • Toteutamme kokeiluja, emmekä pelkää epäonnistumisia.
 • Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Arvioimme kriittisesti työtämme. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta ja vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä.
 • Laadimme kiinteistösuunnitelman, jossa huomioimme toiminnan tarpeet. Suunnitelman avulla kohdennamme investoinnit ja korjaukset keskeisiin kiinteistöihin.

 

OVET AUKI TULEVAISUUTEEN

Kunnioitus luomakuntaa kohtaan, kohtuullinen elämäntapa ja vastuullisuus nousevat kirkon perussanomasta. Tulevaisuuden kirkossa tarvitaan tietoisuutta kristinuskon globaalista kehityksestä. Voimme oivaltaa itse tai oppia muilta. Nyt on aika katsoa laajemmalle ja pidemmälle. Toivo kantaa.

 • Pidämme tärkeänä ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta. Pidämme vahvasti esillä näkökulmaa lasten mukanaan tuomasta tulevaisuudesta.
 • Toimimme aktiivisesti lähetystyössä ja huolehdimme paikallisesti ekumeenisista suhteista.
 • Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Muistutamme toisen maailman äänestä ja taivasten valtakunnasta.