Päätöksenteko Kurikan seurakunnassa

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, johon kuuluu 27 jäsentä. Nykyinen vaalikausi jatkuu vuoden 2026 loppuun. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, johon kuuluu 10 valittua jäsentä ja puheenjohtajana kirkkoherra. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja tekee päätöksiä pienemmistä asioista.

Kurikan seurakunta jakautuu kolmeen alueeseen ja kunkin alueen hengellisestä toiminnasta vastaa kirkkovaltuuston valitsema neuvosto; Kurikan alueneuvosto, Jalasjärven kappelineuvosto ja Jurvan kappelineuvosto. Puheenjohtajana toimii aluekappalainen. Neuvostojen tärkein tehtävä on huolehtia oman alueen jumalanpalveluselämästä.

Seurakunnassa on lisäksi runsaasti vastuuryhmiä, jotka keskittyvät toiminnan tukemiseen.

Seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan paljon vastuunkantajia. Jos haluat lähteä mukaan, kannattaa ottaa yhteyttä johonkin nykyisistä luottamushenkilöistä.