Avoimet työpaikat

Tältä sivulta löydät avoimet työpaikkamme.


TALOUSJOHTAJAN VIRKA

1.6.2021 alkaen nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle

Tehtävä täytetään sijaisuutena 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Kurikan seurakunta on 18000 hengen vilkas pohjalaisseurakunta, jota palvelee 58 päätoimista työntekijää. Seurakunta jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. HTM tai KTM) ja vankkaa kokemusta johtamisesta ja taloudesta.

Viran painopiste on hallinnollisissa tehtävissä. Arvostamme kokemusta seurakunnan tai julkisen puolen hallinnosta ja taloushallinnosta. Odotamme vahvaa henkilöstöosaamista sekä yhteistyö- ja organisointikykyä.

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmän J40 mukainen. Valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Häneltä edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Virka on haettavana KirkkoHR:n kautta 16.9.2020 klo 15 saakka. Haastattelupäivä on . Valintaprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Lähempiä tietoja virasta antaa kirkkoherra Heikki Sariola puh. 040 5051482.

 

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

joka täytetään määräaikaisesti 31.12.2020 saakka

Kurikan seurakunta on 18000 hengen vilkas pohjalaisseurakunta, jota palvelee 58 päätoimista työntekijää. Seurakunta jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin.

Virkapaikka on Kurikan alueseurakunta. Seurakunnassa on neljä päätoimista nuorisotyönohjaajaa, joista kaksi toimii Kurikan alueseurakunnassa. Alueseurakunnan nuorisotyön tiimiin kuuluu myös lähetyssihteeri-nuorisotyönohjaaja.

Virka sisältää varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön ja nuorisotyön tehtäviä. Pääpaino on varhaisnuorisotyössä.

Seurakunta edellyttää kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukaista nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Sijaisuutta täytettäessä otetaan myös epäpätevät huomioon. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan. Valittavan on oltava ev.lut. kirkon jäsen. Häneltä edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukainen rikosrekisteriote.

Virka on haettavana KirkkoHR:n kautta 31.8.2020 klo 15 saakka. Haastattelupäivä on 7.9.2020. Lähempiä tietoja virasta antaa johtava nuorisotyönohjaaja Juha Lähdesmäki (050 432 3474) tai kirkkoherra Heikki Sariola (040 5051482).

 

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS

31.12.2020 saakka

Virka on yleisen diakoniatyön virka, jonka virkapaikka on Jurva. Työstä 60% tehdään Jurvassa ja 40% Kurikan alueseurakunnassa.

Kurikan seurakunta on 18000 hengen vilkas pohjalaisseurakunta, jota palvelee 58 päätoimista työntekijää. Seurakunta jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin. Seurakunnassa on 7 diakoniatyön virkaa.

Diakoniatyötä tehdään tiimityönä, mikä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja. Viranhoidossa edellytetään kykyä tehdä asiakastyötä sekä kodeissa että vastaanotolla ja erityisesti valmiutta tehdä työtä työttömien parissa. Nämä edellyttävät kykyä verkostoitua yhteistyötahojen kanssa. Viranhoidossa tarvitaan taitoa tukea vapaaehtoistyötä diakoniapiireissä. Työhön kuuluu hartauksia ja diakonisia ehtoollisia.

Seurakunta edellyttää kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Seurakunta katsoo eduksi diakoniavihkimyksen. Viransijaisuutta täytettäessä myös epäpätevät otetaan huomioon. Diakoniatyön kokemus katsotaan eduksi. Viran palkkaus pätevälle on vaativuusryhmän 502 mukainen.

Valittavan on oltava ev.lut. kirkon jäsen. Häneltä edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä.

Viransijaisuus on haettavana 31.8.2020 klo 15:00 mennessä. Lähempiä tietoja viransijaisuudesta antaa johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola (050 3498466) tai kirkkoherra Heikki Sariola (040 5051482).

 

 

TIEDOTUSSIHTEERIN TOIMEN SIJAISUUS

Kurikan ja Ilmajoen seurakunnisssa. Kyseessä on perhevapaan sijaisuus, joka tällä hetkellä jatkuu 31.2.2021 saakka.

Työpäivät jakautuvat seurakuntien kesken pääsääntöisesti niin, että maanantai-keskiviikko on Kurikassa ja torstai-perjantai Ilmajoella. Työnantajatahona toimii Kurikan seurakunta ja esimiehenä Kurikan kirkkoherra.

Tiedotussihteerin tärkein tehtävä on vastata molempien seurakuntien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtävä sisältää sekä ulkoista (mm. sähköinen media, taittotyöt) että sisäistä viestintää. Tiedotussihteeri toimii tarvittaessa sihteerinä.

Kurikan ja Ilmajoen seurakunnat ovat naapuriseurakuntia (etäisyys 16 km) ja kuuluvat samaan rovastikuntaan. Ilmajoen seurakunnan väkiluku on 11 000 ja Kurikan 18 000. Kurikka jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin. Kurikassa tukena on Viestinnän vastuuryhmä.

Kelpoisuusehtona on AMK-tasoinen viestintäalan koulutus. Sijaisuutta täytettäessä otetaan myös epäpätevät huomioon. Hakijalta edellytetään seurakuntaelämän ja kirkon viestinnän hyvää tuntemusta ja itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan kokemus digitaalisesta viestinnästä, verkkosivujen ylläpidosta, Adoben ohjelmistoista ja valokuvauksesta.

Toimi on sijoitettu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on tällä hetkellä 2442,48 €. Valittavalta edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä. Koeaika kestää 3 kk.

Toimi on haettavana 24.8.2020 klo 15 mennessä.

Lähempiä tietoja toimesta antaa Kurikan kirkkoherra Heikki Sariola (040 505 1482) tai Ilmajoen kirkkoherra Jani Latva-Nikkola (040 769 6956).

Työpaikkahakemuksen voit tehdä tästä linkistä.

 


Tutustu kirkon avoimiin työpaikkoihin koko Suomen alueelta tästä linkistä.


Kaksi ihmistä pitää sydäntä käsissään.