Alennusperusteet seurakunnan käyttömaksujen ja keittiötyön laskutuksessa

Erityistä alennusperustetta vaativia tilaisuuksia käyttäjäryhmittäin ovat mm.:

 • kirkon herätysliikkeiden tilaisuudet
 • veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen, vammaisjärjestöjen, eläkeläisjärjestöjen kokoukset tai juhlatilaisuudet
 • muiden yleishyödylliset yhdistysten kokoukset, juhlat tai muu vastaava toiminta (mm. SPR, kutsunnat)
 • rippikoulujen 50-vuotismuistelujuhlat
 • seurakunnan henkilökunnan omien tai perheenjäsenten juhlatilaisuudet

Kirkon herätysliikkeiden tilaisuudet:

 • tilojen käyttömaksu: vahvistetun käyttömaksupäätöksen mukaisesti ei herätysliikkeiltä tilavuokraa peritä
 • keittiötyö: herätysliikkeillä on mahdollisuus käyttää seurakunnan emäntää 3 kertaa (päivää) vuodessa maksutta. Tämä oikeus koskee kutakin aluetta erikseen. Muilta osin herätysliike vastaa kustannuksista
 • Kurikan alueella toimivat herätysliikkeet:
  • SLEY (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys)
  • Ely (Evankelinen lähetysyhdistys)
  • H-Y (Herättäjä-Yhdistys)
  • UH (Uusheräys)
  • SEKL (Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys)
  • SRK (Rauhanyhdistys)
  • Esikoiset
  • Lisäksi SLS (Suomen Lähetysseura ry);

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen, vammaisjärjestöjen, eläkeläisjärjestöjen tilaisuudet:

 • tilojen käyttömaksu: vahvistetun käyttömaksupäätöksen mukainen laskutus
 • keittiöpalveluissa normaali keittiöpalvelujen laskutus;

Yleishyödylliset yhteisöjen ja vastaavien toimijoiden tilaisuudet: mm. SPR ja kutsunnat

 • pääsääntöisesti 50 % tilojen maksimivuokrasta, tai muu talousjohtajan erillisellä päätöksellä vahvistama tapauskohtainen käyttömaksu

Rippikoulujen 50-vuotisjuhlat:

 • ei tilavuokraa
 • seurakunta tarjoaa kahvin tai
 • mahdollinen ruokatarjoilu omin kustannuksin käyttäen keittiöpalveluille vahvistettua hinnastoa

Henkilökunnan omat ja perheenjäsenten juhlatilaisuudet:

 • työntekijän oma juhla: ei tilavuokraa
 • työntekijän aviopuolison juhla: 50 % alennus tilavuokraan
 • muut perheenjäsenet: ei alennusta tilavuokraan
 • keittiöpalveluissa normaali keittiöpalvelujen laskutus

 

Seurakunnan omistaman pienkaluston lainaus seurakunnan työntekijöille on maksutonta.