Yhteisvastuukeräys 2024 auttaa nuoria Suomessa ja maailman kriisialueilla

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kotimaassa tuotot ohjataan HelsinkiMission ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta yksinäisille nuorille. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) auttaa maailman katastrofialueilla mahdollistamalla lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä ammatillista koulutusta. Vuonna 2024  kampanjan esimerkkikohteena on Uganda. KUA työskentelee Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla edistetään koulutuksen saatavuutta mm. rakentamalla uusia luokkahuoneita sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia. Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella sekä tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta.

 

Lahjoita oman seurakuntasi Yhteisvastuukeräykseen

MobilePaylla: 92380

Netin kautta: Yhteisvastuukeräys Kurikan seurakunta

Tilisiirtona

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

OP FI14 5000 0120 2362 28

Käytä viitenumeroa: 307282

 

Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639.

 

 

Kurikan seurakunnan Yhteisvastuu-tapahtumien ajankohdat ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla, facebookissa ja paikallislehtien kirkollisissa ilmoituksissa.

 

 

 

Tee kaverista totta.

20% keräystuotosta ohjataan HelsinkiMission työhön, jolla autetaan yksinäisiä nuoria tarjoamalla kriisi- ja keskusteluapua ympäri Suomen. School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Nuorten kriisipiste tarjoaa nuorille matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea.

20% keräystuotosta ohjataan Suomen ev.lut.seurakunnille nuorten hyväksi tehtävään työhön ja alueella tehtävään sosiaaliseen auttamistyöhön. 

Kirkon Ulkomaanapu KUA

Noin 60% keräystuotoista ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, josta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä. Apua toimitetaan esimerkiksi luonnonkatastrofien ja aseellisten konfliktien uhreille.