Yhteisvastuun logo.Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on auttanut hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa jo vuodesta 1950 lähtien.

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Keräyksen tuotosta 20 % käytetään paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 60 % Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Joka kevät Kurikan seurakunnan alueella reilut 250 vapaaehtoista lähtevät liikkeelle keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat. Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden.


Yhteisvastuun vuoden 2019 teemana lasten ja nuorten koulunkäymisen tukeminen

Koulu ei oo köyhäle - kampanjan mainoskuva.Kotimaassa yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakunnan kanssa.

Katastrofi ja konfliktialueilla alueilla autetaan hätätilanteessa pahiten kärsineitä ihmisiä. Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun. Heille jaetaan koulu ja hygieniatarvikkeita sekä avustetaan koulumaksuissa. Keräystuotosta Kurikan seurakunnan Ruokapankkiin menee 20 % ja Hiippakunnan -ja kirkon diakoniarahastoon 20 % sekä kansainväliseen katastrofiapuun 60%.

Keräys käynnistyy sunnuntaina 3.2.2019. Sen suojelijana tasavallan presidentti ja esimiehenä toimii Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.

Yhteisvastuukerääjät 2019


Haaveet kaatuu - kampanjan kuvamateriaalia.

Suomessa koulutus on ilmaista, ja kenellä tahansa on tulotasosta riippumatta mahdollisuus kouluttautua toivomaansa ammattiin. Nykytodellisuus kertoo kuitenkin toista. Peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen kalleus voi nostaa tien pystyyn unelmien uralle.

Diakoniatyöntekijä
Kurikan alueseurakunta
Seurakuntakeskus, Kurikantie 21
61300 Kurikka

Lue tarkempi esittely lisätiedoista.

Vastuualueet:
Alueseurakunnan asiakastyö vastaanotolla ja kodeissa. Alueseurakunnan vanhustyö, Olopäivät, omaishoitajatyö ja Yhteisvastuukeräys.

Aluevastuu ja diakoniapiirit:
Tuiskula, Kurikankylä, Salo, Myllykylä, Lusa-Syväoja, Luopa, Opas, Kamppi ja Viitala. Kurikan keskustasta Nummen alue.

Diakoniatyöntekijä
Jurvan kappeliseurakunta Kurikan alueseurakunta
Virastotalo, Kauppatie 12
66300 Jurva

Lue tarkempi esittely lisätiedoista.

Vastuualueet:
Jurvan- ja Kurikan asiakastyö vastaanotolla ja kodeissa sekä näiden alueiden päihdetyö ja työttömien toiminta. Jurvan kappeliseurakunnan kehitysvamma-, mielenterveys-, ja omaishoitajatyö sekä Yhteisvastuukeräys.

Aluevastuu ja diakoniapiirit:
Tuppi-Kenttä, Koskimäki ja Närvijoki sekä Jurvasta Järvenpään alue.