Häät

Onnea ja siunausta tulevaan hääpäiväänne!

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä on keskeistä siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Ennen vihkimistä

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelisluterilaisen kirkon jäsenet voivat tehdä esteidentutkinnan tästä sähköisesti tai käydä toisen kotiseurakunnan seurakuntatoimistossa tai kirkkoherranvirastossa.

Vihkiminen voidaan toimittaa, kun avioliittoon aikovat ovat saaneet todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta.

Evankelisluterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista ainakin toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Jos toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin ei-kristilliseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen avioliiton siunaaminen.

Häitä on eniten loppukesällä. Jos haluaa vihkimisen suosituimpaan aikaan (lauantaina klo 14, 15 ja 16), kannattaa kirkko varata jo edellisenä talvena.

Vihkiminen

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Vihkimistä varten kirkon tai muun seurakunnan tilan varaus tehdään seurakuntatoimistossa, jossa voi esittää myös toiveen vihkimisen toimittavasta papista. Pappi ottaa hyvissä ajoin yhteyttä vihkipariin ja sopii tapaamisen toimituskeskustelua varten. Tapaaminen voidaan sopia kirkkoon tai vihkipaikalle. Tapaamishetkessä tutustutaan ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä käytännön asioita. Papin kanssa voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen.

Musiikki

Kanttori vastaa vihkimisen musiikista. Vihittävien on hyvä sopia musiikista kanttorin kanssa hyvissä ajoin. Tarvittaessa kanttorin voi pyytää esittelemään mahdollisia kappaleita kirkossa. Musiikkivalinnoissa on hyvä huomioida kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonne; kaavaan sisältyy ainakin yksi virsi.

Vihkimisen jälkeen 

Vihkipari poistuu kirkon käytävää pitkin yleensä morsiushuoneeseen odottamaan juhlaväen poistumista kirkosta. Perinteisesti juhlaväki odottaa tuoretta avioparia kirkon ulkopuolella ja aviopari tulee viimeisenä ovesta ulos. Juhlaväki on aiemmin heitetty vihkiparia kohti esim. riisiä.  Nykyään riisiä tai muita jyviä ei enää sovi heitellä lintujen parveilun vuoksi (lintuinfluenssa). Jos avioparien päälle heiteltäisiin riisiä tai vaikkapa konfetteja, niitä kertyy yllättävän paljon maahan, eikä niitä saa kaikkia pois siivoamallakaan; siksikään niiden käyttöä ei suositella. Saippuakuplien puhaltaminen avioparin ympärille on ekologinen ja siisti tapa.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus.
(1 Kor. 13:13)

Morsian ja sulhanen vierekkäin.

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus