Kurikan seurakunnan diakoniatyöntekijät
Diakoniatyöntekijät Vas. Hanna Silvola, Pirjo Sariola, Virpi Skytte, Riikka Ylipeltola ja Anne Valtonen

Diakoniapiirit

Kurikan seurakunnan eri alueilla kokoontuu kylätoimikuntien järjestämiä diakonian ryhmiä, yhteensä 30. Kurikan alueseurakunnassa 13,  Jalasjärvellä 10 diakoniapiiriä sekä Jurvassa 6 diakoniapiiriä ja 1 seurakuntapiiri.

Diakoniapiiri on kaikenikäisille avoin kokoontuminen, jossa pohdimme sekä elämään että diakoniatyön vapaaehtoisuuteen kuuluvia asioita. Hartaus ja virsien laulaminen on olennainen osa diakoniapiirin kokoontumista. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu sekä useimmiten arpajaiset, joilla kerätään varoja diakoniatyölle. 

Kokoonnumme kodeissa, seurakunnan tai kyläseurojen tiloissa, päivällä tai illalla. Mukana on diakoniatyöntekijä silloin, kun kaksi tai useampi diakoniapiiri kokoontuu yhdessä.

Läheisten auttaminen 

Diakoniakylätoimikuntien jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä kohtaamalla alueensa asukkaita esimerkiksi onnittelukäynneillä, surukodeissa ja naapuriapuna. He keräävät varoja oman kylänsä ja seurakunnan diakoniatyöhön.  Kylätoimikunnat järjestävät diakoniapiirejä, osallistuvat talkooapuun ja erilaisten diakoniatapahtumien toteuttamiseen.

Diakonian vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen kirkkopyhä vuorotellen Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa sekä koulutusilta syksyisin Saukkorannassa. 

Jokaiselle kylälle toivotaan lisää vapaaehtoisia! Ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään tai alueesi kylätoimikunnan puheenjohtajaan.


Alueet

Kurikassa diakoniapiirit kokoontuvat seuraavilla alueilla:
Juoni, Kamppi, Kirkonkylä, Koivisto-Levi, Korpi, Kurikankylä, Lohiluoma, Luopa, Lusa-Syväoja, Opas, Polvi, Salo, Tuiskula.

Jalasjärvellä:
Aho, Alavalli, Ilvesjoki, Jokipii-Kanto, Keskikylä, Kirkonkylä, Koskue, Luopajärvi, Taivalmaa-Sikakylä, Ylivalli.

Jurvassa:
Kesti, Kirkonkylä, Koskimäki-Niemenkylä, Metsäkylä, Närvijoki, Sarvijoki, Tuppi-Kentta.