Diakoniapiirit

Kurikan seurakunnan eri alueilla kokoontuu kylätoimikuntien järjestämiä diakonian ryhmiä, yhteensä 34. Kurikan alueseurakunnassa 14,  Jalasjärvellä 12 diakoniapiiriä sekä Jurvassa 6 diakoniapiiriä ja 2 seurakuntapiiriä.

Diakoniapiiri on kaikenikäisille avoin kokoontuminen, jossa pohdimme sekä elämään että diakoniatyön vapaaehtoisuuteen kuuluvia asioita. Hartaus ja virsien laulaminen on olennainen osa diakoniapiirin kokoontumista. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu sekä useimmiten arpajaiset, joilla kerätään varoja diakoniatyölle. 

Kokoonnumme kodeissa, seurakunnan tai kyläseurojen tiloissa, päivällä tai illalla. Mukana on yleensä diakoniatyöntekijä.

Läheisten auttaminen 

Diakoniakylätoimikuntien jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä kohtaamalla alueensa asukkaita esimerkiksi onnittelukäynneillä, surukodeissa ja naapuriapuna. He keräävät varoja oman kylänsä ja seurakunnan diakoniatyöhön.  Kylätoimikunnat järjestävät diakoniapiirejä, osallistuvat talkooapuun ja erilaisten diakoniatapahtumien toteuttamiseen.

Diakonian vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen kirkkopyhä vuorotellen Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa sekä koulutusilta syksyisin Saukkorannassa. Diakoniaretkiä järjestetään alueittain diakoniavapaaehtoisten ja muiden seurakuntalaisten opinto- ja kiitosmatkoina.

Jokaiselle kylälle toivotaan lisää vapaaehtoisia! Ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään tai alueesi kylätoimikunnan puheenjohtajaan.


Alueet

Kurikassa diakoniapiirit kokoontuvat seuraavilla alueilla:
Juoni, Kamppi, Kirkonkylä, Koivisto-Levi, Korpi, Kurikankylä, Lohiluoma, Luopa, Lusa-Syväoja, Mieto, Opas, Polvi, Salo, Tuiskula.

Jalasjärvellä:
Aho, Alavalli, Hirvijärvi, Ilvesjoki, Jokipii, Kanto, Keskikylä, Kirkonkylä, Koskue, Luopajärvi, Taivalmaa-Sikakylä, Ylivalli.

Jurvassa:
Kesti, Kirkonkylä, Koskimäki, Metsäkylä, Niemenkylä, Närvijoki, Sarvijoki, Tuppi-Kentta.