Diakoniapiirit

Kurikan seurakunnan eri alueilla kokoontuu kylätoimikuntien järjestämiä diakonian ryhmiä, yhteensä 39. Kurikan alueseurakunnassa 18,  Jalasjärvellä 12 diakoniapiiriä sekä Jurvassa 6 diakoniapiiriä ja 2 seurakuntapiiriä.

Diakoniapiiri on kaikenikäisille avoin kokoontuminen, jossa pohdimme elämään kuuluvia asioita ja hiljennymme hetkeksi hartauteen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, useimmiten arpajaiset ja laulamme virsiä. Kokoontuminen voi olla päivällä tai illalla.

Kokoonnumme kodeissa, seurakunnan tai kyläseurojen tiloissa. Mukana on yleensä diakoniatyöntekijä.

Läheisten auttaminen eri kylillä

Diakoniakylätoimikuntien jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä kohtaamalla alueensa asukkaita esimerkiksi onnittelukäynneillä, surukodeissa ja naapuriapuna. He keräävät varoja oman kylänsä ja seurakunnan diakoniatyöhön.  Kylätoimikunnat järjestävät diakoniapiirejä, osallistuvat talkooapuun, laitoshartauksiin ja Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen.

Diakonian vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen kirkkopyhä vuorotellen Kurikassa, Jalasjärvellä ja Jurvassa sekä koulutusilta syksyisin Saukkorannassa. Diakoniaretkiä järjestetään alueittain diakoniavapaaehtoisten ja muiden seurakuntalaisten opinto- ja kiitosmatkoina.

Jokaiselle kylälle toivotaan lisää vapaaehtoisia! Ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään tai alueesi kylätoimikunnan puheenjohtajaan.


Alueet

Kurikassa diakoniapiirit kokoontuvat seuraavilla alueilla:
Kirkonkylä, Koivisto-Levi, Juoni, Korpi, Lohiluoma, Mieto, Pitkämö, Polvi, Säntti-Laulaja, Kamppi, Kurikankylä, Luopa, Lusa-Syväoja, Myllykylä, Opas, Salo, Tuiskula, Viitala.

Jalasjärvellä:
Aho, Alavalli, Hirvijärvi, Ilvesjoki, Jokipii, Kanto, Keskikylä, Kirkonkylä, Koskue, Luopajärvi, Taivalmaa, Ylivalli.

Jurvassa:
Koskimäki, Kirkonkylä, Metsäkylä, Niemenkylä, Närvijoki, Sarvijoki, Kesti, Tuppi-Kentta.