Toimintaa päihdeongelmaisille

Päihdetyö keskittyy pääsääntöisesti henkilökohtaisiin keskusteluihin diakoniatyöntekijän kanssa. Keskusteluissa käydään läpi päihteiden mukanaan tuomia ongelmia ja etsitään keinoja raittiuteen ja elämänhallintaan.

Toiminnassa keskitytään mukaan tulevien ja heidän läheistensä hengelliseen hoitoon ja henkiseen jaksamiseen.

Kaikissa elämäntilanteissa voit aina ottaa yhteyttä myös seurakuntamme diakoniatyöntekijöihin.