Merkkipäiväonnittelut 2023

70-vuotiaat

Kurikan seurakunta onnittelee 70 -vuotiaita jäseniään henkilökohtaisella puhelimitse tapahtuvalla yhteydenotolla merkkipäivän aikoihin. Diakoniatyöntekijä tai pappi tarjoutuu tuomaan onnitteluvirsikirjan kotiin sovittuna ajankohtana.

Virsikirjassa on vuosia täyttävän kotikirkon kuva: Kurikka, Jalasjärvi tai Jurva ja onnittelusivu, jolle kirjataan saajan nimi ja merkkipäivä. Virsikirja viedään vain 70 vuotta täyttävälle. Ellei vuosia täyttävä toivo kotikäyntiä, virsikirja voidaan toimittaa myös postilaatikkoon.

80- tai 85-vuotiaat

Seurakuntalaisen täyttäessä 80 tai 85 vuotta seurakunnan onnittelun välittää oman kyläalueen vapaaehtoinen diakoniavastuunkantaja. Hän on tehtävässään vaitiolovelvollinen seurakunnan edustaja. Puhelinsoiton jälkeen hän tuo onnittelukirjan tai laitoksessa asuvalle onnittelukortin ja on valmis keskusteluhetkeen.

90- ja 100-vuotiaat

Pappi soittaa 90 ja 100 vuotta täyttävälle seurakuntalaiselle tai hänen omaiselleen sopiakseen tapaamisesta. Myös omaiset voivat hyvissä ajoin ennen syntymäpäivää ottaa yhteyttä seurakuntaan, mikäli he toivovat tapaamista tiettyyn ajankohtaan esimerkiksi syntymäpäiväjuhlan järjestämiseksi. Onnitteluna ikäihmiselle viedään kirja, kortti tai taulu, jossa on oman kotikirkon kuva.

Ikäihmiselle, joka täyttää 95 vuotta tai enemmän, oman kylän diakoniavapaaehtoinen tuo seurakunnan onnittelun ja on valmis keskusteluhetkeen.

Lahjakirjan päällä on koristenarusta muodostettu sydän.