Toiminnan järjestäminen aikuisille

Vapaaehtoiset järjestävät seurakunnassamme monipuolista toimintaa aikuisille. Vapaaehtoiset ovat ryhmittyneet neljään tiimiin, jotka ideoivat ja järjestävät toimintaa miehille, naisille, aviopareille ja hengellisestä kasvusta kiinnostuneille. Nuorille aikuisille ei tällä hetkellä ole omaa tiimiä, mutta uusia vapaaehtoisia etsitään. Jos olet kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, niin ota yhteyttä!

Miehet

Vapaaehtoiset vetävät ukkojumppaa ja miesten lentopalloa seurakuntakeskuksen alasalissa. Lisäksi miehet järjestävät vuoden aikana useita retkiä lähinnä kotimaahan. Vapaaehtoiset ideoivat retkikohteita ja hoitavat järjestelyitä.

Noin kaksi kertaa vuodessa vapaaehtoiset järjestävät miesten aamiaisen, jonka he ideoivat ja johon he kutsuvat puhujat ja musiikin esittäjät.

Uusia ideoita ja uusia vapaaehtoisia otetaan aina mielellään vastaan. Tiimiä vetää Aarne Koski-Säntti, p. 045 672 2889.

Naiset

Vapaaehtoiset vetävät naisten sählyä seurakuntakeskuksen alasalissa. Vapaaehtoiset ideoivat ja järjestävät Marianpäivänä naisten päivän, joka kokoaa yleensä suuren joukon naisia. Lisäksi vapaaehtoiset naiset ovat ideoimassa ja järjestämässä naisten aamiaisia, naisten kevätretkeä sekä syksyllä ruskaretkeä Lappiin.

Konfirmaatiopäivinä vapaaehtoiset naiset ja nykyään myös miehet ovat aamulla pukemassa alboja konfirmoitavien päälle sekä konfirmaation jälkeen auttamassa albojen riisumisessa. Naiset myös tarvittaessa huoltavat alboja.

Uusia ideoita ja uusia vapaaehtoisia kaivataan jatkuvasti. Tiimiä vetää Helena Latvala, p. 0400 368 401. Tervetuloa joukkoon!

Avioparit

Vapaaehtoiset avioparit ideoivat ja järjestävät parisuhdetapahtumia: iltoja, leirejä, kirkkopyhiä ja kynttiläillallisia. Parisuhdetapahtumiin on aina paljon tulijoita, mutta kaipaamme kipeästi uusia vapaaehtoisia aviopareja ídeoimaan ja järjestämään toimintaa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä! Tiimiä vetää Kaisa Alaranta, p. 040 736 1088.

Hengellinen kasvu

Hengellisen kasvun tiimissä toimii vapaaehtoisina sekä miehiä että naisia. Vapaaehtoiset toimivat ohjaajina hiljaisuuden retriiteissä sekä katekumenaatissa. He toimivat myös vastuuhenkilöinä seurakunnan keskustelupiireissä. Tarvittaessa seurakunta lähettää vapaaehtoisia kirkon koulutuksiin.

Uusia ideoita ja uusia vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan! Tiimiä vetää Leena Muurimäki, p. 0400 163 415.