Avoimet työpaikat

Kurikan seurakunnassa on haettavana

TIEDOTUSSIHTEERIN TOIMEN SIJAISUUS

Kurikan ja Ilmajoen seurakuntiin 19.2.2018 lähtien. Kyseessä on äitiysloman sijaisuus, joka tulee jatkumaan todennäköisesti 31.8.2019 saakka.

Työpäivät jakautuvat seurakuntien kesken pääsääntöisesti niin, että maanantai-keskiviikko on Kurikassa ja torstai-perjantai Ilmajoella. Työnantajatahona toimii Kurikan seurakunta ja esimiehenä Kurikan kirkkoherra.
Tiedotussihteerin tärkein tehtävä on vastata molempien seurakuntien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtävä sisältää sekä ulkoista (mm. sähköinen media, taittotyöt) että sisäistä viestintää. Hän toimii tarvittaessa sihteerinä.

Kurikan ja Ilmajoen seurakunnat ovat naapuriseurakuntia (etäisyys 16 km) ja kuuluvat samaan rovastikuntaan. Ilmajoen seurakunnan väkiluku on 11 000 ja Kurikan 19 000. Kurikka jakautuu toiminnallisesti kolmeen osaan: Kurikan alueseurakuntaan sekä Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakuntiin. Tukena Kurikassa on Viestinnän vastuuryhmä ja Ilmajoella Tiedotus- ja julistustyön johtokunta.

Kelpoisuusehtona on AMK-tasoinen viestintäalan koulutus. Sijaisuutta täytettäessä otetaan myös epäpätevät huomioon. Hakijalta edellytetään seurakuntaelämän ja kirkon viestinnän hyvää tuntemusta ja itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan kokemus verkkosivujen ylläpidosta, Adoben ohjelmistoista ja valokuvauksesta.

Toimi on sijoitettu vaativuusryhmään 502, peruspalkka on 2 342,22 €. Valittavalta edellytetään hyväksyttävä todistus terveydestä. Koeaika kestää 4 kk.

Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään 2.1.2018 klo 15 mennessä sähköpostilla kurikan.seurakunta@evl.fi tai kirjeitse osoitteella Kurikan seurakunnan kirkkoneuvosto Kurikantie 21, 61300 Kurikka.

Lähempiä tietoja toimesta antaa tiedotussihteeri Tiina Palmunen (050 556 1522), Kurikan kirkkoherra Heikki Sariola (040 505 1482) tai Ilmajoen vs. kirkkoherra Maria Siekkinen (050 554 0622).